Unia europejska

Jerzy Gawroniak Ośrodek Wczasów Zdrowotnych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie nowej usługi w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych u Zbója”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi, tj. wczasów zdrowotnych z trenerem personalnym oparte program profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Koszt kwalifikowalny: 427 000,00 PLN
Dofinansowanie: 191 723,00 PLN