Regulaminy

 • Turnus trwa 14 dni od soboty od 12.00 (obiad o 14:00) do soboty – zakończenie turnusu śniadaniem o godz. 8.00
 • Istnieje możliwość pobytu 7 -dniowego od soboty od 12.00 (obiad o 13:30 lub 14.00) do soboty – zakończenie turnusu śniadaniem o 8.00 lub 9.00
 • Formalności meldunkowe załatwia się w pierwszym dniu pobytu.
 • Godziny posiłków są ściśle określone i należy ich przestrzegać: 9.00 śniadanie, 13.30 obiad, 18.00 kolacja.
 • Uczestnictwo we wszystkich zajęciach gimnastycznych, nordic walking, siłowni, masażach oraz na saunie, spotkaniach z dietetykiem i kosmetyczką jest na własną odpowiedzialność uczestnika. Jeżeli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w tego typu zajęciach zasięgnij opinii lekarza.
 • Wpłacając zadatek uczestnik potwierdza, iż akceptuje regulamin wczasów oraz poniższą klauzulę: organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wczasów odchudzających nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wczasach.
 • Uczestnicy biorą udział we wszystkich zabiegach i ćwiczeniach fizycznych (fitness, gimnastyka, nordic walking) na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub osób i podmiotów z nim współpracujących w razie wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w ćwiczeniach gimnastycznych, podczas korzystania z basenu i Spa, udziału w spacerach, jazdą na rowerze, przebywaniem w saunie lub podczas masażu.
 • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instruktora, terapeuty, trenera odnowy biologicznej, ratownika na basenie.
 • W przypadku uczestnictwa młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.
 • Gość zobowiązany jest do przestrzegania na terenie obiektu przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym, przepisów porządkowych m. in. zakazu palenia w pokojach oraz na terenie, a także zakazu wstępu na teren obiektu ze zwierzętami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu bez podawania przyczyn na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niektórych zajęć – plan ramowy turnusu może ulec zmianie.
Jak korzystać z sauny?
 • Przed wejściem do sauny należy zabrać ze sobą duży ręcznik kąpielowy.
 • Kąpiel w saunie składa się z 2-3 cykli – 1 cykl składa się z fazy nagrzania ciała, fazy schłodzenia ciała i fazy wypoczynku.
 • 8-12 minut to optymalny czas przebywania w kabinie dla organizmu człowieka
 • dopuszczalny jest pobyt 15-minutowy dla osób zaadaptowanych, jednak głównym czynnikiem regulującym czas jest samopoczucie osoby korzystającej z sauny
 • przed planowaną kąpielą nie spożywamy obfitego posiłku, nie pijemy alkoholu
 • sauny nie zażywamy przed ani też po dużym wysiłku fizycznym
 • po załatwieniu potrzeb fizjologicznych, rozebraniu się do naga, dokładnym umyciu ciała pod prysznicem wodą z mydłem i osuszeniu ciała ręcznikiem (możemy zmoczyć twarz), ogrzaniu stóp w gorącej wodzie, wchodzimy do sauny
 • przed wejściem do sauny, w szatni pozostawiamy zegarek, komórkę, biżuterię etc.
 • wchodząc do sauny kładziemy ręcznik na ławce w celach higienicznych
 • dla podniesienia wilgotności w kabinie możemy polać kamienie pieca wodą z dodatkiem olejków zapachowych po uprzednim uzgodnieniu tej czynności z innymi użytkownikami sauny
 • po każdym pobycie w kabinie, opuszczamy ją w sposób spokojny, pamiętając o tym, że po wstaniu z pozycji leżącej należy odczekać w pozycji siedzącej około 1-2 minut, by w ten sposób zapobiec nagłemu odpływowi krwi z mózgu, co mogłoby skutkować omdleniem
 • po opuszczeniu kabiny udajemy się pod prysznic w celu schłodzenia ciała lub korzystamy ze zbiornika z zimną wodą (wiadro bosmana)
 • każdy cykl kąpieli kończy 15-20 minut odpoczynek
 • w przerwach między cyklami kąpieli staramy się również nie pić, a jeśli już to małe ilości wody lub soku pomidorowego w celu uzupełnienia brakujących minerałów w organizmie; resztę płynów uzupełniamy po ostatnim cyklu
 • po ostatnim wyjściu z sauny należy odpocząć minimum 15-20 minut w celu adaptacji do temperatury otoczenia
 • bezpośrednio po kąpieli nie wykonujemy żadnego większego wysiłku
 • po kąpieli w saunie możemy poddać się ulubionemu masażowi ciała lub skorzystać z zabiegów kosmetycznych
 • saunę pozostawiamy zawsze w takim stanie, w jakim chcielibyśmy ją zastać.
 • Choroby skóry o przebiegu ropnym, z owrzodzeniami
 • Padaczka i stany psychotyczne
 • Ostre stany gorączkowe
 • Skłonność do krwawień
 • Schorzenia przewlekłe tj. gruźlica, choroba nowotworowa, choroby nerek, wątroby oraz niedokrwistość
 • Ostre i przewlekłe choroby zakaźne oraz stwierdzone ich nosicielstwo
 • Ciąża powikłana zatruciem ciążowym lub niedokrwistością
 • Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, takie jak nadczynność gruczołu tarczowego, obrzęk śluzowaty oraz niedomogi kory nadnerczy
 • Choroby układu krążenia, w tym stabilna i niestabilna choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze
 • Stany po przebytym zawaIe mięśnia sercowego, stany po wylewach krwawych, uogólniona miażdżyca
 • Zarostowe schorzenia naczyń krwionośnych oraz zakrzepowe zapalenie żył, jaskra

Należy pamiętać, że każda osoba indywidualnie reaguje na pobyt w łaźni. W przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów należy jak najszybciej opuścić łaźnię i powiadomić obsługę.

 • Ostre okresy choroby.
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Nosicielstwo chorób zakaźnych.
 • Niewydolność krążenia.
 • Gorączka.
 • Choroby serca.
 • Choroby nowotworowe.
 • Miażdżycowe stwardnienie tętnic oraz zakrzepowozatorowe zapalenie tętnic.
 • Skłonności do krwawień oraz kruche naczynia krwionośne.
 • Cukrzyca.
 • Nadczynność tarczycy.
 • Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego.
 • Padaczka i stany psychotyczne.
 • Ciąża.

 • Do przestrzegania w/w regulaminu zobowiązani są wszyscy użytkownicy korzystający z siłowni.
 • Ze względów higienicznych, ćwiczący powinien posiadać ręcznik, który należy rozkładać na oparciach urządzeń.
 • Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
 • W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 • Obowiązuje odzież sportowa i czyste zmienne obuwie sportowe.
 • Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i kompletności ich elementów ruchomych. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni lub zgłosić telefonicznie pod numerem awaryjnym ośrodka. W przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 • Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
 • W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do osoby prowadzącej zajęcia na siłowni.
 • Trener może wyprosić z siłowni osoby, które zachowują się w sposób uciążliwy dla pozostałych użytkowników.
 • Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby, które nie przestrzegają regulaminu.
 • Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 • Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.
 • Dzieci korzystają z siłowni tylko pod opieką osób dorosłych.